ผลลัพธ์ผู้เข้าร่วม

Page: 4

ขอบคุณที่ได้รู้จักโค้ชเป้ใน Awenken your wealth ค่ะ ตั้งแต่ได้รู้จักโค้ชเป้มา โค้ชเป้เป็นคนที่เป็นผู้ให้ และช่วยเหลือนักเรียนจริงๆ ไม่ใช่เพียงแค่สอน แต่สร้างการเปลี่ยนแปลงของชีวิตผู้คนอย่างแท้จริง

นุ้ย ชัญญานุช

Read all


Search
line