เป็นคนใหม่ในร่างเดิม ที่มีวินัยกับทุกเรื่องมากขึ้น เล่น100%ในทุกๆพื้นที่ พร้อมพัฒนาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งต่างไปจากคนเดิมก่อนมาเข้าสัมมนาอย่างสิ้นเชิง


ลอร่า


เป็นคนใหม่ในร่างเดิม ที่มีวินัยกับทุกเรื่องมากขึ้น เล่น100%ในทุกๆพื้นที่ พร้อมพัฒนาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งต่างไปจากคนเดิมก่อนมาเข้าสัมมนาอย่างสิ้นเชิงSearch
line