ผมเป็นอีกคนที่ติดตามโค้ชเป้มาตั้งแต่เริ่ม ผมเห็นความตั้งใจที่ถ่ายทอดจากที่โค้ชเป้ซึ่งเรียนคลาสราคาหลักล้านมาย่อยเหลือหลักพันต้นๆเพื่อให้คนไทยเข้าถึงได้จริง และช่วยเปลี่ยนชีวิตคนไทยได้


อู๋ วีรวัฒน์ ไพศาลวศิน


ผมเป็นอีกคนที่ติดตามโค้ชเป้มาตั้งแต่เริ่ม ผมเห็นความตั้งใจที่ถ่ายทอดจากที่โค้ชเป้ซึ่งเรียนคลาสราคาหลักล้านมาย่อยเหลือหลักพันต้นๆเพื่อให้คนไทยเข้าถึงได้จริง และช่วยเปลี่ยนชีวิตคนไทยได้ โดยเฉพาะการ Coaching On stage ที่ทำให้ผมทึ่งกับการตั้งคำถามที่ทำให้คนป่วยใช้ไม้ช่วยเดินมาเป็นเดือนๆ กลับมาเดินได้ปกติภายในระยะเวลาไม่ถึงชั่วโมง มันทำให้ผมศรัทธาในสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ตั้งใจทำมากขึ้น คุณไม่ต้องเชื่อสิ่งที่ผมพูด แต่เชิญชวนให้เข้ามาสร้างชีวิตใหม่กันในคลาส Awaken Your WealthSearch
line