ถ้าพูดถึงคนสอนด้านการเงินส่วนบุคคล ในประเทศไทยมีคนเก่งๆมากมายแต่ถ้าพูดถึง “โค้ชเป้” เค้าคือผู้ชายที่ไม่ได้เก่งแค่เรื่องการเงิน แต่มีศิลปะด้านการถ่ายทอดความรู้ ด้วยอารมณ์และจิตวิญญาณที่เข้าไปถึงใจคนฟัง และทำให้ผู้คนเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น


เอเจ ชัชพรรษ พงษ์จารุคุปต์


ถ้าพูดถึงคนสอนด้านการเงินส่วนบุคคล ในประเทศไทยมีคนเก่งๆมากมายแต่ถ้าพูดถึง “โค้ชเป้” เค้าคือผู้ชายที่ไม่ได้เก่งแค่เรื่องการเงิน แต่มีศิลปะด้านการถ่ายทอดความรู้ ด้วยอารมณ์และจิตวิญญาณที่เข้าไปถึงใจคนฟัง และทำให้ผู้คนเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

ด้วยจุดประสงค์เดียว คือ “การให้” ให้ความหวัง ให้ความรู้ ให้โอกาส และให้ความรักอย่างแท้จริง

ผมไม่แปลกใจ ถ้าชื่อของเค้าจะถูกจารึกในรายชื่อของคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้เหมือนกับที่เค้าเคยเปลี่ยนแปลงผมมาแล้วSearch
line