Luck

Trainer

 

นักลงทุนผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอล (บิทคอยน์)

เจ้าของเฟสบุคเพจ  นักลงทุนคริปโต ช่องยูทูป GoodLuckCryptoInvestor 

วิทยากรสอนการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนทรัพย์สินดิจิตอล Bitkub.com

Certified Flow Consultant จาก Entrepreneurs Institute

 

เริ่มศึกษาการลงทุนในทรัพย์สินดิจิตอลด้วยความชอบ หลังจากเริ่มลงทุนสามารถทำให้มูลค่าการลงทุนเติบโตได้ 40 เท่า เปลี่ยนจากเงิน “หมื่น” เป็นเงิน “ล้าน” ในระยะเวลาเพียง 6 เดือน และนำวิธีการมาถ่ายทอดให้ผู้เริ่มต้นลงทุน กว่า 1000 ราย ทำให้นักลงทุนรายใหม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้เกินกว่า 40% ต่อปี จากเทคนิคการลงทุน ร่วมกับเทคนิคค้นหาเส้นทางความมั่งคั่งส่วนบุคคล และเป็นที่ปรึกษาให้หลายบริษัทในการขยายศักยภาพในการสร้างความมั่งคั่ง

 

ปัจจุบันเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์เทคนิคการลงทุน ผ่านหลักสูตรชื่อว่า “จากเริ่มต้นสู่คนเทรดคอยน์ , Bitcoin Trading 101 – 102” เป็นผู้ถ่ายทอดการสร้างเส้นทางความมั่งคั่งส่วนบุคคล ผ่านหลักสูตร “Wealth Dynamics”

 

Gallery

 

 Search
line