โค้ชอยากบอก

เหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิต มีทั้งที่ดีและร้ายหากเราสามารถจัดการอารมณ์ของเราได้จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอน

ReadSearch
line